Οι ειδικοί της Boss Info είναι πάντα διαθέσιμοι

Εξειδικευμένες λύσεις ICT και επιχειρηματικές λύσεις για την εταιρεία

Οι ICT υποστηρίζουν την επιχείρηση και τους υπαλλήλους της στις καθημερινές εργασίες ρουτίνας και στις επιχειρηματικές διαδικασίες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επικεντρωθεί στις βασικές της αρμοδιότητες.

Ως ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ICT συνοδεύουμε αξιόπιστα τους πελάτες μας για πάνω από 20 χρόνια και τους συμβουλεύουμε από κοντά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο ολοένα και πιο απαιτητικό δυναμικό περιβάλλον πληροφορικής.

Από μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις,συνθέτουν οι ειδικοί μας το κατάλληλο πακέτο λύσεων για κάθε ανάγκη της είτε πρόκειται για Business Software είτε για λύσεις ICT και Cloud.

Ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης στην καλύτερη αναλογία κόστους – προσφερόμενης υπηρεσίας. #BeBossInYourBusiness

Boss Info Stack – Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής από έναν και μόνο πάροχο

Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας στη γερμανόφωνη Ελβετία ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής. Με τη συνολική προσφορά λύσεων (Boss Info Stack) – που αποτελείται από λύσεις Business Software, ICT και υπηρεσίες Cloud – καταφέρνουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την απαίτηση. Από έναν μόνο πάροχο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας και με γνώμονα μια δίκαιη σχέση κόστους-προσφερόμενης υπηρεσίας.

Ισχυρές αξίες που μας καθοδηγούν από το 1998

Οι αξίες της Boss Info

Επιδιώκουμε έντιμες και μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις με τους πελάτες μας και επιθυμούμε υψηλό επίπεδο ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Unsere Werte
Ξεκινήστε τώρα την καριέρα σας στον τομέα της πληροφορικής με την Boss Info

Ξεκινήστε τώρα την καριέρα σας στον τομέα της πληροφορικής με την Boss Info

Η εργασία στην Boss Info σημαίνει κυρίως project με προσωπική ευθύνη και δημιουργική ελευθερία στα πλαίσια μιας ομαδικής κουλτούρας. Μαζί, δημιουργούμε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις για τους πελάτες μας που τους υποστηρίζουν στην καθημερινή τους εργασία.

Μεθοδικά για την επιτυχία του project

Η μεθοδολογία της Boss Info – 4 βήματα προς τη λύση

Μέσω της μεθοδολογίας εξασφαλίζουμε στην επιχείρηση ότι όλα τα στάδια που είναι σημαντικά για την επιτυχία ενός project λαμβάνονται υπόψη από την αρχή. Είμαστε μαζί σε όλες τις φάσεις μιας νέας λύσης, από την ανάλυση και εκτίμηση της αρχικής κατάστασης μέχρι και την επιτυχή υλοποίηση και λειτουργία της νέας λύσης.

Φυσικά για να παραμένει η επιχείρηση πάντα ενημερωμένη παρέχετε υποστήριξη και μετά την ολοκλήρωση της λύσης με μαθήματα κατάρτισης για τους υπαλλήλους της από την έμπειρη ομάδα μας.

Πελάτες που μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια:

Απο κοινού με τους πελάτες μας, έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία ποικίλες, ατομικές και επιχειρηματικές λύσεις, μεταξύ άλλων για: